achtergrond
Home
empty
home / contact / privacy
afbeelding Algemeen
Als Siri Satya Yoga  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens.
Met deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen het nodige om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Siri Satya Yoga houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• voor het versturen van algemene informatie naar huidige of vroegere leerlingen van Siri Satya Yoga en andere geïnteresseerden via e-mail (gerechtvaardigd belang).


Welke gegevens kunnen we vragen en bewaren
Algemene identiteitsgegevens : naam, voornaam, telefoonnummer, email
Deze gegevens worden schriftelijk verkregen bij uw inschrijving voor een les of een workshop.


Wie verwerkt deze gegevens
De gegevens die u aan ons geeft worden enkel verwerkt door Siri Satya Yoga. Wij geven geen gegevens door aan andere organisaties of aan derden.

Gegevens van minderjarigen
Wij verwerken persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar alleen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe beveiligen wij de gegevens
Persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde computersystemen.
Deze worden steeds geback-upt om te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 
 
Delen: