achtergrond
Home
empty
home / over_ons
afbeelding

Siri Satya


Over mij
Als kind droomde ik dat ik ooit zou kunnen vliegen, zoals de vogels: mijn armen als vleugels spreiden, opstijgen, wind in het gezicht, de aarde wordt kleiner en de ruimte groter, steeds hoger en hoger totdat de totale vrijheid en onbegrensdheid van de lucht mijn lijf opvult en ik, een klein deeltje van het universum, een reis door de ruimte begin.

Nu realiseer ik mee als volwassen vrouw dat deze droom in mijn leven heeft geresulteerd in een sterke behoefte om te zoeken naar de ware essentie van mens zijn en een behoefte om mijzelf en mensen om mij heen te laten groeien in bewustwording en upliften.

In mijn zoektocht naar essentie kwam ik bij Yoga, de oude kunst voor het bereiken van de verhoogde staat van bewustzijn uit India. Ik heb ervoor gekozen om een Yoga teacher te worden en te zijn. Ik wil mensen om mij heen upliften en dienen in hun zoektocht naar hun ware essentie. Dat doe ik vanuit mijn kennis, ervaring, gevoel en intuitie, met mijn hart en mijn ziel.

Als ik mijzelf afvraag waarom Yoga mij aangetrokken heeft, dan weet ik meteen het antwoord. Yoga is een kunst voor het ontwikkelen van bewustzijn. Het heeft mij middelen gegeven om te transformeren, bewust uit de kleine benauwde kamer van de ratio te stappen en in de onbegrensde wereld van energie te komen. Te ervaren dat ik als een klein deeltje van het universum daar een directe verbinding mee heb.

Ik was begonnen met Hatha Yoga en variaties daarvan zoals Astanga en Vinyasa Flow. Dat heeft mijn geholpen om mijzelf los te maken van de identiteit die in mij door de invloeden van buitenaf zich heeft gevormd. Ik werd me er van bewust dat deze identiteit niet met mijn hart samen gaat. Het los maken was een proces van een aantal jaren waarbij ik mijn hart opnieuw heb moeten leren kennen.

Op een bepaald moment voelde ik dat het tijd was om een nieuwe identiteit te vormen, een identiteit vanuit mijn hart. Op dat moment ben ik op het Kundalini Yoga pad gekomen. Kundalini Yoga heeft mij geaard en een krachtige basis gegeven voor het bouwen van mijn nieuwe identiteit. Dat heeft mij geholpen om mijn levenskracht en mijn hart met elkaar te verbinden.

Wie ben ik nu? Dat kan ik het best uitdrukken met de quote van de Franse filosoof Pierre Teilhard De Chardin:‘’We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience’’. In het ervaren van mijn menselijk bestaan vind ik het essentieel om bewustzijn te ontwikkelen. Ik ben er van overtuigd dat wij het bewustzijn niet zomaar krijgen, het is een middel om van het gelimiteerde menselijk zijn naar het onbegrensde energetische zijn te transformeren, een natuurlijke transformatieweg die voor elk wezen open staat. Bewustzijn ontwikkelen betekent leren bewust te zijn van het lichaam, van de emoties, de gevoelens, de gedachten. Ook ontdekken wat de onbewuste kanten van je persoonlijkheid zijn die zonder dat je het zelf weet grip op je hebben en je gedrag beïnvloeden of bepalen. Het doel van de ontwikkeling is je eigen gedrag en identiteit te begrijpen, te ervaren of je vanuit je ware identiteit leeft en de keuzes in je leven maakt.

Over teachers en lessen
In de yoga tradities zoals ze in India worden doorgegeven, is het belangrijk om het yoga pad met steun van een teacher te bewandelen. De teacher was/is een levende link die de leerling verbindt met de kennis en ervaring van de traditie, die hem van het donker naar het licht brengt. Tegenwoordig zijn er veel bronnen van informatie, stromingen en variaties van Yoga, veel bevlogen mensen en teachers die door Yoga geïnspireerd zijn en hun kennis en inspiratie aan anderen willen doorgeven. Uit eigen ervaring weet ik dat het soms lastig is om tussen dit geweldige aanbod van variaties je eigen weg naar de teacher te vinden. Op mijn eigen pad ben ik diverse prachtige mensen en teachers tegen gekomen die mij geïnspireerd hebben, de richting hebben gewezen, de verbinding hebben laten ervaren en mijn eigen innerlijke teacher hebben laten ontwaken.

Ik buig met grote dankbaarheid voor alle Yoga teachers uit India die de Yoga naar het Westen hebben gebracht en ervoor gezorgd hebben dat het leeft. In het bijzonder buig ik met veel bewondering en genegenheid voor Yogi Bhajan de Master van Kundalini Yoga. Ik buig met grote dankbaarheid voor de Yoga teachers die mij hebben geïnspireerd en geraakt met hun liefde voor Yoga. En ik buig met grote dankbaarheid voor mijn Kundalini Yoga teacher Sat Atma Kaur Khalsa.

Voor de lessen heb ik drie Yoga stijlen gekozen: Vinyasa Flow Yoga, Kundalini Yoga en Yin Yoga. Alle drie de stijlen raken en inspireren mij op verschillende manieren. Ik vind dat ze diverse facetten van Yoga theachings laten ervaren en elk op eigen manier het bewustwordingsproces stimuleren. Daarnaast bied ik Pilates lessen aan omdat ik Pilates als een effectief een heel toegankelijke techniek voor lichamelijk bewustzijn ervaar.

De bewustwording is een persoonlijk proces. Waar je in dit proces nu staat en waar je naar toe wilt is jouw eigen unieke plek en koers in het leven. Ik vind het heel mooi dat ik er bij kan zijn en dat ik jou in dit proces mag steunen. Dat doe ik in de groepslessen maar ook daarna. Er is altijd ruimte voor persoonlijk aandacht, voor vragen en gesprekken, voor voelen en delen.

Met liefde open ik de deuren van mijn studio en nodig ik je uit voor een zoektocht naar jezelf.

Zlata Chabo
Delen: